Pada tarikh 2 September 2012, satu antenna party telah diadakan di rumah Hamid, 9M2TPT.

Lokasi: Rumah Hamid 9M2TPT
Antena: 4 bands Hexbeam from DXEngineering
Peserta:

  1. Hamid 9M2TPT 
  2. Piju 9M2PJU
  3. Khairul 9M2KRZ
  4. Weerut 9W2RUT
  5. Fadil 9W2WF

 
Gambar-gambar mengikut susunan aktiviti:-

9W2RUT sedang membaca buku manual

element wires sedang di pasang

Hexbeam sedang diangkat
Hexbeam siap dipasang pada mini tower
Hexbeam sedang dicuba

Terima kasih kepada mereka yang terlibat. Syabas kepada Hamid 9M2TPT kerana berjaya memiliki beam antenna yang bagus. Enjoy your hobby to the max. Proud to be an amateur radio operator!

By 9M2PJU

Amateur radio operator from Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *