Terdapat beberapa isu dalam radio amatur dalam masa terdekat pos ini ditulis. Saya cuba huraikan isu-isu ini dan beri pendapat mengikut pemahaman saya dalam radio amatur khususnya.
Isu pertama adalah echolink menyebabkan man made noise atau interference. Sebelum itu mari kita bincang, apa itu Echolink?
Echolink adalah sistem voice over internet protocol yang dibina oleh seorang operator radio amatur dari Amerika iaitu K1RFD bertujuan untuk memudahkan perhubungan dan sambungan ke node dari RF repeater atau simplex RF gateway kepada dengan Echolink client menggunakan internet sebagai medium. Ada 2 mod pengoperasian Echolink iaitu user mode dan juga sysop mode. Sysop mode memerlukan interface ringkas bagi menyambungkan di antara perkakas Echolink kepada transceiver untuk membolehkan pengguna yang bersambung kepadanya membuat pemancaran RF. Client Echolink boleh didapati untuk perkakasan yang berasaskan Android, Windows, Mac OSX dan juga iOS. 
Echolink client adalah percuma dan boleh dipasang pada
komputer peribadi atau telefon pintar dengan hanya perlu validation
ringkas (cuma perlu scan dan upload AA). Selain dari memudahkan user mode client untuk membuat pemancaran RF melalui Echolink gateway, Echolink juga boleh digunakan sebagai broadcaster untuk isyarat RF ke internet bagi tujuan memudahkan pengguna mendengar perbualan di repeater tanpa menggunakan RF receiver. 
Interface yang menyambungkan sysop mode Echolink ke transceiver mempunyai sambungan yang terdiri dari audio in, audio out dan juga PTT. Untuk memudahkan pengguna Echolink di seluruh dunia supaya dapat mendengar perbualan pada repeater RF tanpa menggunakan radio adalah cukup mudah dengan hanya menala transceiver kepada frekuensi output dari repeater dan menyambungkan output audio transceiver ke input soundcard komputer yang beroperasi dalam sysop mode. Tak perlu sambung output audio dari soundcard komputer ke transceiver dan tiada interference akan berlaku kerana tiada kawalan PTT melalui sambungan serial komputer dan sudah tentu pengguna tidak dapat memancar ke repeater. Terdapat banyak lagi fungsi dalam Echolink terutama untuk mengurangkan chain effect jika bersambung ke repeater.
Persoalan sekarang ini adalah, adakah Echolink mampu memberikan interference kepada repeater ? YA sudah pasti jika ianya tidak dikawalselia dengan betul tetapi periksa dahulu Echolink yang bersambung kepada sesebuah repeater, apakah mod pengoperasian, bagaimana sambungan, siapa penyelia dan lain-lain. Jangan terus menuduh Echolink bersalah. Siasat dahulu sesungguhnya Echolink sangat memudahkan perhubungan dengan memanfaatkan internet sebagai medium tambahan. Walaupun QSO melalui Echolink tidak diiktiraf sebagai 100% RF tetapi seluruh dunia mengakui bahawa Echolink memudahkan cara berkomunikasi di kalangan operator radio amatur.  Sesiapa sahaja boleh menyebarkan komunikasi operator radio amatur pada medium lain dan tiada batas penerimaan isyarat dari operator radio amatur ataupun repeater radio amatur. Komunikasi operator radio amatur tidak boleh dirahsiakan tetapi operator radio amatur harus menyimpan rahsia komunikasi pihak lain terutama pihak keselamatan. Perbualan atau isyarat dari operator radio amatur tidak boleh disorok dan dienkrip. Itu adalah peraturan dalam radio amatur. Tiada perbualan melibatkan kod atau bahasa rahsia.

Jika terdapat interference pada sesebuah repeater, lebih baik siasat dahulu punca dan pemeriksaan berkala perlu dilakukan supaya tiada berlaku sebarang kekacauan kepada atau dari sumber lain. Sebelum membuat kenyataan bahawa Echolink memberikan interference, lebih baik kita ambil tahu dahulu apa itu Echolink dengan cara memasang dan menggunakan sendiri Echolink untuk tujuan pembelajaran.

By 9M2PJU

An amateur radio operator, military veteran, jack of all trades and master of none.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!