halo antenna adalah antenna yang mempunyai polariti mendatar, omnidirectional dan dipole separuh panjang gelombang. bentuknya lebihkurang small loop antenna, dan putus di bahagian yang setentang dengan titik suap atau feedpoint. antenna ini merupakan satu konduktor yang bersambung, disuap dengan satu kapasitor gamma match. antenna halo tidak sama dengan magnetic loop walaupun rupa bentuknya nampak lebih kurang sama.

kelebihan antenna halo

  1. apabila dipasang dengan betul, antenna ini akan menghasilkan matching yang bagus kepada 50 ohm coaxial cable dengan kadar SWR yang rendah.
  2. antenna ini memberikan take off angle yang rendah disamping pattern yang omnidirectional.
  3. diameternya yang kecil sesuai untuk penggunaan di kenderaan dan juga untuk frekuensi VHF ke atas.

By 9M2PJU

Amateur radio operator from Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *