Pada zaman ini, ramai orang menceburkan diri dalam dunia radio amatur bagi tujuan komunikasi kecemasan. Terdapat 2 maksud bagi frasa tersebut. Pertama, komunikasi bagi tujuan membantu ketika seseorang di dalam kecemasan dan yang kedua adalah bagi tujuan komunikasi untuk diri sendiri ketika berada di dalam situasi yang cemas dan ketika medium komunikasi lain tidak dapat berfungsi.

Radio amatur secara umumnya tidak boleh berkomunikasi dengan jenis perkhidmatan lain seperti FRS atau CB radio. Walaupun semua jenis komunikasi ini boleh digunakan oleh semua orang tanpa sebarang ujian atau peperiksaan, seseorang operator radio amatur yang ingin berkomunikasi dalam jalur komunikasi tersebut haruslah memenuhi piawaian yang ditetapkan dan juga memiliki peralatan yang sah untuk tujuan komunikasi tersebut. Sebagai contoh, batas kuasa yang telah ditetapkan kepada CB radio harus ditepati.

Mari kita huraikan kembali apa itu situasi kecemasan. Pertama, seseorang operator radio amatur boleh menggunakan sebarang jenis komunikasi radio bagi tujuan untuk memberikan bantuan awal kecemasan yang melibatkan nyawa, harta benda ketika jenis-jenis komunikasi lain tidak dapat digunakan.

Kedua, seseorang operator radio amatur yang berada di dalam situasi kesakitan, kecederaan, penderitaan akibat sesuatu bencana atau kemalangan boleh menggunakan apa jua cara untuk menarik perhatian supaya diberikan bantuan.

Ketiga, seseorang operator radio amatur yang sedar dan mengetahui akan keadaan pihak kedua yang berada di dalam kesusahan boleh membalas panggilan tersebut dan membuat panggilan kepada pihak ketiga demi mendapatkan bantuan kepada orang yang berada di dalam kesusahan itu. Walaupun ianya melibatkan penggunaan frekuensi di luar jalur amatur.

Tetapi,  masih terdapat beberapa perkara lain yang harus difikirkan. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang, tidak semestinya anda perlu mendapatkan bantuan kepada pihak tersebut melalui komunikasi radio. Sebaliknya, jika ada cara lain yang lebih berkesan dan jika kita mempunyai sistem komunikasi alternatif lain yang lebih berkesan, lebih baik terus dail nombor 999 dan berikan segala maklumat yang anda dapat kepada pihak berkenaan. Sama juga jika anda sedang monitor di frekuensi HF marin. Jika anda terdengar panggilan “mayday, mayday”, jangan terus gelabah untuk menjawab panggilan tersebut kerana kemungkinan besar anda akan mengganggu kapal lain atau agensi/polis marin yang sedang cuba untuk berhubung dengan stesen tersebut. Dengar dahulu, jika tiada sebarang pihak yang cuba berhubung dengan stesen tersebut, barulah boleh untuk berhubung dengan pihak yang di dalam kecemasan itu.

By 9M2PJU

An amateur radio operator, military veteran, jack of all trades and master of none.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *