Pada zaman awal komunikasi radio, telegrafi adalah cara utama untuk berhubung dari jarak yang jauh. Telegrafi, yang melibatkan penghantaran mesej berkod menggunakan kod Morse, digunakan secara meluas untuk komunikasi radio komersil dan amatur. Pada masa ini, pengendali radio mengenal pasti diri mereka dengan menggunakan tanda panggilan (callsign) yang unik. Tanda panggilan ini berfungsi sebagai pengecam untuk pengendali atau stesen dan biasanya tidak termasuk sebarang petunjuk bahawa pengendali itu sedang berhubung dari stesen pangkalan tetap.

Sebagai contoh, seorang pengendali mungkin mengenal pasti dirinya sebagai “9M2PJU” tanpa menambah “BASE” di hujungnya. Amalan untuk tidak menambah “STESEN PANGKALAN” atau “BASE STATION” pada tanda panggilan adalah standard kerana sifat operasi radio sering diambil kira atau dianggap berasal dari lokasi tetap melainkan dinyatakan sebaliknya.

Apabila teknologi radio berkembang, komunikasi suara menjadi lebih lazim, dan pengendali radio amatur (ham radio) mula menggunakan penghantaran suara dan bukannya kod Morse. Pada zaman awal komunikasi radio bersuara ini, adalah konvensional untuk tidak menyatakan “BASE STATION” di hujung tanda panggilan. Pengendali akan mengenal pasti diri mereka dengan tanda panggilan mereka, seperti “9M2RUT,” tanpa menambah “BASE” atau “BASE STATION”.

Apabila pengendali radio amatur menghantar dari lokasi selain dari alamat utama mereka, mereka akan menunjukkan ini dengan menambah istilah seperti “portable” atau “mobile” pada tanda panggilan mereka. Sebagai contoh, jika seorang pengendali sedang menghantar dari lokasi selain alamat utama mereka, mereka mungkin mengatakan “K2AU portable.” Begitu juga, jika mereka menghantar dari kenderaan bergerak, mereka mungkin menggunakan “K2AU mobile.”

Amalan ini membantu menjelaskan status dan lokasi pengendali tanpa terlalu menyulitkan tanda panggilan. Dalam komuniti radio amatur, difahami bahawa jika tiada istilah tambahan seperti “portable” atau “mobile” digunakan, pengendali sedang menghantar dari lokasi tetap utama mereka.

Secara keseluruhan, dalam kedua-dua telegrafi dan komunikasi radio suara menekankan kesederhanaan dan kejelasan, memastikan tanda panggilan kekal mudah dan mudah dikenali. Penambahan istilah seperti “portable” atau “mobile” sudah mencukupi untuk menyampaikan maklumat yang diperlukan tentang lokasi atau status pengendali tanpa perlu menyatakan “base station” atau “base” secara eksplisit.

Namun, tradisi ini sebahagian besarnya telah tercemar dengan amalan operator radio amatur zaman kini yang secara eksplisit menyebut “base station” pada setiap tanda panggilan mereka.

73,

9M2PJU

By 9M2PJU

An amateur radio operator, military veteran, jack of all trades and master of none.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *