Dalam dunia perhubungan radio, terdapat perkataan-perkataan tertentu yang sering digunakan untuk menyatakan keadaan sedia atau menunggu untuk bertindak atau memberi sokongan. Dua daripadanya ialah “standby” dan “standing by”. Walaupun kedua-dua perkataan ini sering digunakan, namun mereka mempunyai perbezaan yang penting dalam konteks yang digunakan.

“Standby” secara langsung bermaksud sedia atau bersedia untuk bertindak. Contohnya, apabila seseorang berkata, “saya berada dalam keadaan standby untuk pergi ke mana-mana pada bila-bila masa”, ia merujuk kepada kesediaan untuk bertindak atau mengambil tindakan pada bila-bila masa yang diperlukan. Dalam konteks perhubungan radio, apabila seseorang menyatakan bahawa mereka berada dalam keadaan standby, ia bermaksud mereka bersedia untuk bertindak dengan segera apabila diperlukan, sama ada untuk memberi maklum balas atau bertindak dalam situasi yang memerlukan respons segera.

Di sisi lain, “standing by” lebih bermaksud kepada “I am here” atau “I am waiting”, menunggu untuk memberi sokongan atau berhubung jika diperlukan. Contohnya, apabila seseorang menyatakan bahawa mereka “standing by” di dalam konteks perhubungan radio, mereka sedang menunggu untuk menerima panggilan atau arahan, dan mereka bersedia untuk memberi sokongan atau bertindak setelah mendapat arahan tersebut. Ia juga boleh merujuk kepada menunggu seseorang atau sesuatu, menunjukkan bahawa seseorang atau sesuatu sedang menunggu untuk memberi respons atau bertindak jika diperlukan.

Jadi, perbezaan antara “standby” dan “standing by” adalah bahawa “standby” lebih merujuk kepada keadaan sedia untuk bertindak, manakala “standing by” lebih kepada menunggu untuk memberi sokongan atau berhubung jika diperlukan. Dalam dunia perhubungan radio yang sering kali melibatkan komunikasi yang tepat dan pantas, pemahaman yang jelas mengenai perbezaan ini adalah penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dan berkesan.

73,

9M2PJU

By 9M2PJU

An amateur radio operator, Royal Signals veteran, jack of all trades and master of none.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *